facebook pixel

5 KORAKOV DO USPEŠNE PRODAJE NEPREMIČNINE

16.12.2021
Želite prodati stanovanje, hišo, posloven prostor … in kar čim prej kupcu seči v roko ter prejeti dogovorjen znesek?

Postopek prodaje nepremičnine je kompleksen proces, ki zahteva veliko znanja in časa. Vsekakor so dobrodošle izkušnje, na podlagi katerih lahko prepoznate iskrenost namer interesentov, skrite zanke, ter pridobite pomembne informacije, na podlagi katerih boste znali postaviti dobro ceno. Takšno, ki bo v zadoščenje vam in ki bo prepričala potencialnega kupca. Zato je ob tako velikem življenjskem koraku kot je prodaja ali oddaja vašega doma, smiselna strokovna podpora nepremičninskih agentov, ki vas bodo na podlagi izkušenj uspešno vodili skozi proces prodaje.

Kako to izgleda? Sprehodimo se skozi 5 ključnih korakov, ki so potrebni, da boste lahko predali ključe vašega doma.

1.   Določitev prodajne cene

Po osebnem svetovanju z nepremičninskim agentom se najprej preveri dejansko stanje nepremičnine, ki vključuje ogled nepremičnine in se tako sporazumno določi prodajno ceno.

2.   Preverjanje stanja lastništva

Preveri se pravno stanje lastništva nepremičnine in morebitne pravice tretjih. Poleg tega se preveri in po potrebi pridobi dodatno dokumentacijo.

3.   Oglaševanje nepremičnine

Po tem, ko so dokumenti in cena postavljeni, je nepremičnino, ki jo želimo prodati, potrebno primerno oglaševati. Bodisi na spletnih straneh nepremičninske agencije bodisi na drugih dogovorjenih kanalih oz. preko vnaprej določenih medijev.

4.   Ogledi in pogajanja

Uspešno oglaševanje prinese povpraševanja potencialnih kupcev in prve oglede nepremičnine, ki jo prodajamo. Za oglede je pomembno, da so organizirani in tudi skrbno ter profesionalno vodeni. V naši agenciji tega postopka ne zaračunavamo. Ključni del ob tem postopku so pogajanja za sklenitev pogodbe, pri katerih je nujno sodelovanje tako prodajalca kot nepremičninskega agenta.

5.   Prodaja in dokumentacija

Po uspešni sklenitvi pogodbe je še nekaj zaključnih potez, ki jih prevzame nepremičninska agencija, da je prodajni posel uspešno realiziran. Med drugim je to shranjevanje originalnih dokumentov do realizacije poslovnega posla, prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin in prevzetje potrjene pogodbe pri Finančni upravi Republike Slovenije.

Nemalo znanja je potrebnega za uspešno prodajo nepremičnine. Z veseljem smo vaša podpora na tej poti, kontaktirajte nas.