Storitve

  • Osebno svetovanje pri nakupu oz prodaji nepremičnine
  • preverimo dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine) in sporazumno določimo prodajno ceno v primeru prodaje nepremičnine;
  • preverimo pravno stanje lastništva nepremičnine in morebitne pravice tretjih;
  • preverimo in po potrebi pridobimo dodatno dokumentacijo;
  • oglašujemo nepremičnine v dogovorjenih medijih;
  • organiziramo in vodimo oglede (ogledov ne zaračunavamo);
  • sodelujemo pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
  • hranimo originalne dokumente vse do realizacije pravnega posla;
  • prijavimo pogodbo na odmero davka na promet nepremičnin in prevzamemo potrjene pogodbe pri Finančni upravi RS;
  • spremljamo celotno realizacijo prodajnega ali najemnega posla.